ABC För Skyddsombud

(2 dagar)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad. Utbildningen är en grundutbildning men passar även för chefer och arbetsledare.


Om skyddsombudsutbildningen ABC För Skyddsombud

Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fem anställda eller mer enligt Arbetsmiljölagen och fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Både arbetstagarna och arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombudet får en relevant utbildning för att kunna sköta sitt förtroendeuppdrag. Skyddsombud utses i normala fall av den lokala fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid avsaknad av kollektivavtal så kan arbetstagarna själva utse ett skyddsombud.


ABC För Skyddsombud behandlar framförallt följande:

  • Hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor.
  • Hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser.
  • Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har.
  • Hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Efter utbildningen ska skyddsombudet kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Samt skyddskommitténs arbete och skyddsombudets rätt att vara representerad i denna.


Målgrupp

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver en grundutbildning för att förstå sin roll i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen lämpar sig också för chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgift.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.


Ort

Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.


Utbildningens längd

2 dagar


I priset ingår

Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt ett kursintyg efter genomförd grundutbildning.


Boka ABC För Skyddsombud

Klicka på boka knappen och fyll i formuläret. Om ni har några frågor kontakta oss så hjälper vi dig.

Pris 8 700 SEK exklusive moms/ pers.

utbildning skyddsombud
Telefon0102067620

Copyright © Alla rättigheter förbehållna